https://www.f-l-s.nl/fls-en-skh-introduceren-qex-keurmerk/n66c29
 
vervolgafbeelding
FLS en SKH introduceren Qex-keurmerk
24 augustus 2015
f-l-s.nl
Qex keurmerk gelanceerd
fls-en-skh-introduceren-qex-keurmerk

Een decennium geleden is het KH-keurmerk (Keurmerk Houtstofafzuiginstallaties) opgesteld door de branchegroep Fabrikanten van Luchtzuivering Systemen FLS. Dit kwaliteitskeurmerk wordt nu vervangen door het nieuwe Qex-keurmerk (Quality Extraction Systems). Woensdag 3 juni presenteerden SKH en de branchegroep het nieuwe keurmerk.

Door de toenemende vraag en behoefte voor een keurmerk vanuit andere industrieën zoals kunststof, papier, veevoeder, metaal, voedingsmiddelen industrie, dekte het KH-keurmerk niet langer volledig de lading. Aanpassing van de regeling was noodzakelijk. Mede door de afzet van installaties naar het buitenland is er voor het keurmerk tevens gekozen voor een internationale benaming en het oude te vervangen door het Qex-Keurmerk, dat staat voor Quality Extraction Systems.

Het nieuwe Qex-keurmerk verzekert de koper ervan dat een nieuwe installatie verifieerbaar voldoet aan alle wet- en regelgeving zoals onder andere de Machinerichtlijn, de ATEX wetgeving en de eisen op het vlak van de hoeveelheid stof op de werkplek. 

Qex gecertificeerde bedrijven laten hun processen van ontwerp, productie, installatie en keuring door SKH jaarlijks beoordelen aan de hand van de beoordelingsgrondslag. Deze grondslag is door een breed samengestelde en onafhankelijke commissie opgesteld. Vertegenwoordigers van verzekeraars, Arbodiensten en gebruikers hebben naast SKH, FLS en de Metaalunie deelgenomen aan het opstellen van deze beoordelingsgrondslag. De overheid (Ministerie van SZW) en werkgevers- en werknemersorganisaties zijn steeds geïnformeerd.
Daarnaast worden door SKH periodieke controles uitgeoefend op opgeleverde en gecertificeerde bestaande installaties, waarbij wordt beoordeeld of deze passend zijn binnen de RI&E betreffende brand- en explosieveiligheid van het desbetreffende bedrijf. Een sterk argument om zaken te doen met een Qex-gecertificeerd bedrijf bij aanschaf, uitbreiding en/of aanpassing van bestaande stofafzuiginstallaties.

Sitemap | Website door CM Specialist