https://www.f-l-s.nl/over-ons/doelstelling-activiteiten
 
vervolgafbeelding

Doelstelling

De doelstelling van FLS is de aangesloten bedrijven in staat te stellen hoogwaardige installaties te leveren die garant staan voor een gezond en veilig, explosieveilig werkklimaat.

Activiteiten

De branchegroep FLS:

  • Behartigt de belangen van haar leden. 
  • Biedt een netwerkplatform voor haar leden.
  • Is op de hoogte van de laatst geldende regelgeving in haar vakgebied en tracht daar zoveel mogelijk invloed op uit te oefenen.
  • Stelt zich ten doel de markt voor luchtzuiveringssystemen te vergroten door gerichte belangenbehartiging, zonder dat er sprake is van enig individueel commercieel belang.
  • FLS zorgt voor hanteerbare, functionele en transparante criteria voor luchtzuiveringssystemen te bevorderen.
     

 

 

Sitemap | Website door CM Specialist