https://www.f-l-s.nl/qex-regeling
 
vervolgafbeelding

Qex-keurmerk voor kwaliteit

Qex staat voor Quality Extraction Systems. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor afzuiginstallaties, dat ontwikkeld is door (bedrijven aangesloten bij) FLS en SKH. SKH controleert Qex gecertificeerde bedrijven door middel van een jaarlijkse audit en steekproeven bij bedrijven waarvan de installatie gemeld is. Installaties met de Qex sticker staan voor hoogwaardige luchtzuiveringsinstallaties die aan de hoogste eisen op het gebied van explosieveiligheid voldoen. Qex is dus veel meer dan CE. Met Qex wordt de hele installatie op alle veiligheidspunten gecontroleerd, niet slechts de onderdelen.

Qex-keurmerk inhoudelijk bezien

Voor een productiebedrijf wordt het steeds moeilijker om alle wet- en regelgeving bij te houden. De Atex-wetgeving, die in de Arbowet is opgenomen, is een voorbeeld dat bedrijven naar het totale bedrijfsproces moeten kijken. Externe partijen, zoals de overheid, de verzekeringsmaatschappijen en Arbeidsinspectie, verlangen namelijk bewijsvoering van de milieu- en veiligheidseffecten.

Lees verder...

 

Qex voor kwaliteit

Het Qex-keurmerk verzekert de koper ervan dat een nieuwe installatie verifieerbaar voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals onder andere de Machinerichtlijn, de ATEX wetgeving en de eisen op het vlak van de hoeveelheid stof op de werkplek. Ook bestaat binnen deze certificatieregeling de mogelijkheid om  bestaande, reeds in gebruik zijnde stofafzuiginstallaties, van het Qex-Keurmerk te voorzien, indien deze installaties voldoen aan de door SKH voor deze regeling opgestelde inspectielijst.

 

Beoordeling

Qex gecertificeerde bedrijven laten hun processen van ontwerp, productie, installatie en keuring door SKH jaarlijks beoordelen aan de hand van een door het Bestuur van SKH bindend verklaarde  beoordelingsgrondslag. Deze grondslag is door een breedsamengestelde en onafhankelijke commissie opgesteld. Vertegenwoordigers van verzekeraars, Arbodiensten en gebruikers hebben naast SKH, FLS en de Metaaluniedeelgenomen aan het opstellen van deze beoordelingsgrondslag. De overheid (Ministerie van SZW) en werkgevers- en  werknemersorganisaties zijn steeds geïnformeerd.Daarnaast worden door SKH periodieke controles uitgeoefend op opgeleverde en gecertificeerde bestaande installaties, waarbij wordt beoordeeld of deze passend zijn binnen de RI&E betreffende brand- en explosieveiligheid van het  desbetreffende bedrijf. Een sterk argument om zaken te doen met een Qex-gecertificeerd bedrijf bij aanschaf, uitbreiding en/of aanpassing van bestaande stofafzuiginstallaties.

De basis voor de beoordelingsgrondslag zijn de volgende normen:

  • NEN EN 1127-1
  • NEN EN 13463-1 (UK)
  • NEN EN PR 7910-2 (NL) gebaseerd op NEN EN 50281-3
  • NEN EN 12779 (UK)
  • NEN EN 14986 (UK)

 

 

Sitemap | Website door CM Specialist